Onze drie…

Onze drie schatten nog eens op een rijtje omdat ze nooit tegelijkertijd op de foto willen 🙂

vlnr
Pitoeke aka Poekie, Pokemon
Beamer aka Bammeke, Bammie
Joey aka Jo, Mojo, Jojo

This entry was posted in Katten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *