Pitoeke

Het weer is aan het beteren en de katten gaan dus weer vaker naar buiten.
Ons Pitoeke zat op het gazon te overpeinzen wat hij ook al weer van plan was…

Hij begint op het vrouwtje te lijken (of andersom 🙂 )