Gehaakt Engeltje

Het patroon voor dit schattige engeltje (klik op het rechtse plaatje voor het originele patroon) heb ik van een vriendin gekregen met een hele uitleg die in het originele patroon ontbreekt.


Lees de commentaren voor eventuele hulp bij dit patroon.
(met dank aan alle lieve mensen die geholpen hebben!)

Benodigdheden:
Een ronde kraal of wattenbolletje van ca. 2 cm doorsnede
Haaknaald 1.0
Dun haakkatoen (n20)

Haak rond een bolletje tot je nog 6 steken over hebt (of volg beschrijving onderaan)

Toer 1: 2 halve stokjes in elke steek (12)
Toer 2: 2 halve stokjes in elke steek (24)
Toer 3: *2 halve stokjes in een steek, 1 half stokje* Dit de hele toer rond (36)
Toer 4: *2 stokjes, 1 losse, 1 overslaan* toer rond
Toer 5: *5 stokjes in de losse van de vorige toer, 1 vaste tussen de stokjes van de vorige toer* (waaiertje) Dit de hele toer rond
Toer 6: *Tussen de stokjes van het waaiertje, 1 st, 2st, 2 st, 1 st, nog een waaiertje*, 6 waaiertjes overslaan tussen**herhalen
Toer 7: 1 stokje, 1 losse, 1 stokje tussen twee stokjes, steek overslaan herhalen
Toer 8: 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes op de losse vorige toer, herhalen (dit is een Shell)
Toer 9-12: toer 8 herhalen
Toer 13: 5 stokjes door de losse tussen de twee stokjes, 1 vaste tussen twee shells.

Hoofdje (in ronden haken)
Toer 1:Haak 6 vaste in een “magic ring” (of haak vier losse en sluit met een halve vaste in de eerste steek)
Toer 2: Haak 2 vasten in elke vaste (12)
Toer 3: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de volgende steek* herhalen (18)
Toer 4: *Haak 2 vasten in een steek, 1 vasten in de volgende 2 steken* (24)
Toer 5-14: vaste in elke vaste rondom (24)
(Nu eventueel kraal of wattenbolletje plaatsen)
Toer 15: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende 2 steken* herhalen (18)
Toer 16: *Haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende steek* herhalen (12)
Toer 17: *Haak 2 vaste samen* totdat je nog 6 steken overhebt en kun je hier verwerken aan de body.

( Het kan zijn dat je van toer 5-14 een ronde extra of minder moet haken afhankelijk van bolletjes en hoe strak je haakt.)

Eventueel kan het leuk zijn om wat engelenhaar op het hoofdje te plakken en of een gezichtje te tekenen.

Dit patroontje komt van een vriendin die dit ooit op een handwerkbijeenkomst heeft gemaakt. Dit patroontje is dus origineel niet van mij!
Ik zou het leuk vinden als je een berichtje achterlaat als je dit patroon gebruikt!

96 thoughts on “Gehaakt Engeltje

 1. Ik vond het engeltje zo leuk dat ik enthousiast begon te haken. Maar bij toer 6 strandde ik, divers keren uitgehaald, weer begonnen, maar weer struikel ik op toer 6, Help!!!

 2. ik blijf niet als Patricia steken bij naald nummer 5, begrijp echt niet wat ik bij naald nr 6 moet doen. Kan iemand mij helpen?

 3. Goedemiddag,

  Het engeltje probeer ik te haken, maar heb het al meerdere keren uitgehaald en kom er gewoon niet uit.

  Ik ben nu bij toer 5. Als ik die haak zoals beschreven dan red ik het niet om in toer 6, 6 waaiertjes over te slaan.

  Kan iemand mij helpen?
  Vriendelijk bedankt alvast.

 4. Heb onderaan de engel een lichtled ingestoken(te krijgen bij Action voor € 1), dan geeft het licht en dus een mooi effect

 5. Wat een enig patroon; Ik heb het een paar keer uitgehaald, nu gaat het goed. En vliegen de engeltjes van de haaknaald
  Wij gebruiken de engeltjes om ze te geven als kerstattentie aan onze cliënten. Nogmaals dank voor het patroon.

 6. Via Google Translate, here are the directions in English:
  A round bead or cotton ball of approx. 2 cm diameter
  Crochet hook 1.0
  Thin crochet cotton (n20)

  Crochet around a ball until you have 6 stitches left (or follow description below)

  Round 1: 2 half sticks in each stitch (12)
  Round 2: 2 half sticks in each stitch (24)
  Round 3: * 2 half sticks in a stitch, 1 half stick * This the whole round (36)
  Round 4: * 2 sticks, 1 loose, 1 skip * round
  Round 5: * 5 sticks in the row from the previous row, 1 fixed between the sticks of the previous round * (fan) This round the whole round
  Round 6: * Between the sticks of the fan, 1 st, 2 st, 2 sts, 1 st, another fan *, 6 rounds of fans between ** repeat
  Round 7: 1 stick, 1 loose, 1 stick between two sticks, skip repeat
  Round 8: 2 sticks, 1 loose, 2 sticks on the loose previous round, repeat (this is a Shell)
  Rev. 9-12: repeat round 8
  Round 13: 5 sticks by the loose between the two sticks, 1 fixed between two shells.

  Head (hooks in rounds)
  Round 1: Crochet 6 fixed in a “magic ring” (or crochet four loose and connect with a half fixed in the first stitch)
  Round 2: Crochet 2 fast in each fixed (12)
  Round 3: * Crochet 2 fast in one stitch, repeat 1 fast in the next stitch * (18)
  Round 4: * Crochet 2 fast in one stitch, 1 fast in the next 2 stitches * (24)
  Round 5-14: fixed in each fixed round (24)
  (Now place a bead or cotton ball)
  Round 15: * Crochet 2 fixed together, 1 fixed in the next 2 stitches * repeat (18)
  Round 16: * Crochet 2 fixed together, 1 fixed in the next * repeat (12)
  Round 17: * Crochet 2 firm together * until you have 6 stitches left and you can work on the body.

  (You may have to round a round extra or less of round 5-14 depending on balls and how tight you crochet.)

  Possibly it can be fun to stick some angel hair on the head and to draw a face.

 7. Hi very interested in your free pattern in English for farrie Angle above would like to make one. Have made my first crochet tree from another video. Which I have transformed differently. Can send photo by email when project is finished. I live in Newland Auckland. Age 58. LYNDA. Also do you have a video to go by. Excuse spelling.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.